• Ornamental 1st Gordon Pembridge Ornamental 1st Gordon Pembridge
  • Ornamental 2nd Graeme McIntyre Ornamental 2nd Graeme McIntyre
  • Ornamental 3rd Gordon Pembridge Ornamental 3rd Gordon Pembridge
  • Ornamental Merit Dick Veitch Ornamental Merit Dick Veitch
  • Ornamental Merit Mike Lewis Ornamental Merit Mike Lewis