• Natural 1st Mike Lewis Natural 1st Mike Lewis
  • Natural 2nd Graeme McIntyre Natural 2nd Graeme McIntyre
  • Natural 3rd Terry Scott Natural 3rd Terry Scott
  • Natural Merit Dick Veitch Natural Merit Dick Veitch
  • Natural Merit Terry Scott Natural Merit Terry Scott